โปรโมชั่น สำหรับท่านที่รอสั่งจองไว้ 100ท่านแรก แถมยางรัด

แจ้งข่าวสำหรับท่านที่สั่งจอง Moho S ตอนนี้อยู่ระหว่างการขนส่งคาดว่าจะส่งสินค้าได้ประมาณ 20-27 มีนาคะ สำหรับท่านที่รอสั่งจองไว้ 100 ท่านแรก สำหรับของแถมที่แจ้งไว้ ร้านจะแถม ยางรัดเพิ่มจากเดิมให้อีก 1 เส้น ขออภัยที่ต้องรอของนานกว่าปกติคะ